NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 ARSIM FILLOR SULE HARRI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA LEJA PA TE DREJTE PAGE  
2 GJUHE SHQIPE DHE LETERSI BROSHKE I PERKOHSHEM E PLOTE Deri ne kthimin e mesuesit nga raporti COVID  
3 ARSIM SPECIAL AF BALEZ I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021