POROSI PER KUALIFIKIMIN 2019   

1. Testimi per Kualifikimin e mesuesve 2019 për mësuesit e DAR Elbasan, ZA Librazhd, ZA Gramsh dhe ZA Peqin do te zhvillohet ne date 6 prill 2019 ne mjediset e shkolles "Qemal Stafa" ne TIRANE.

   2. Testimi fillon ne oren 10.00 deri ne 12.30, por KUJDES te gjithe kandidatet duhet te paraqiten ne ambjentin ku zhvillohet testimi ne oren 8.30. Mbas kesaj ore nuk hyn asnjeri ne ambjentet e provimit pervec personave te autorizuar nga MASR.

   3. Percaktimin e salles ku do te zhvilloje testimin secili kandidat do ta keni te afishuar ne ambjentin e shkolles ku do te zhvillohet testimi. Secili kandidat e shikon ate dhe drejtohet ne sallen e caktuar.

   4. KUJDES duhet te keni me vete mjetin e identifikimit. Pa te nuk futeni ne testim.

 

 

DREJTOR

Alqi Çabiri