NR

SHKOLLAT 9VJ PUBLIKE

NXENES TE REGJISTRUAR

1

FADIL GURMANI

414

2

ADEM KRASNIQI

281

3

ALI AGJAHU

593

4

BARDHYL POPA

539

5

FEJZULLA GURANJAKU

159

6

HAMIT MULLISI

322

7

JERONIM DE RADA

517

8

JORGJI DILO

932

9

NAIM FRASHËRI

810

10

PTOLEME XHUVANI

388

11

QAMIL GURANJAKU

736

12

QEMAL HAXHIHASANI 1

283

13

QEMAL HAXHIHASANI 2

206

14

SULË MISIRI

308

15

XHAFERR HAKANI

304

16

ABDYL PARALLOI

470

17

SULË HARRI

776

18

ZËRA JETE

70

19

7 MARSI

340

20

ALEKS BUDA

425

21

DRITA ÇOMO

222

22

HALIT URUÇI

520

23

QAFË SHKALLË

94

24

SHKËNDI

104

25

DUSHK

131

26

SEFERAN

147

27

SHKOZË

62

28

MARINZ

92

29

BRADASHESH

314

30

BALËZ 

161

31

KATUND I RI

449

32

PETRESH

60

33

KUSARTH

146

34

FIERZË

97

35

MOLLAGJESH

57

36

KORRË

46

37

GOSTIMË

203

38

GJYRALË

187

39

PREN MEMA

81

40

SHTËPANJ

148

41

SHTËRMEN

204

42

SHUSHICË E VOGËL

111

43

GRACEN

45

44

PLANGARICË

51

45

GJORMË

95

46

GREKAN

197

47

GJERGJAN

248

48

MURIQAN

114

49

THANË

124

50

BUJARAS

79

51

GJINAR

103

52

LLESHAN

109

53

PASHTRESH

50

54

POBRAT

78

55

KAJAN

181

56

DRAGOT

186

57

GJOLENË

71

58

SELVIAS

265

59

FLOQ

93

60

XIBRAKË LABINOT

79

61

GODOLESH

148

62

MENGËL

273

63

GRIQAN  POSHTE

133

64

GRIQAN LART

85

65

LUGAXHI

52

66

SERICË

94

67

BENË

36

68

GURI ZI

70

69

QERRET

81

70

LINAS

190

71

SELITË

185

72

BROSHKË

94

73

VIDHAS 

275

74

PAJUN

27

75

IBRAHIM DAULLJA

166

76

9-VJEÇARE XHERIE

75

77

XIBRAKË E SHALËSIT

93

78

KUQAN

384

79

JAGODINE

286

80

SHUSHICË

460

81

SHELCAN

113

82

FUSHË BUALL

131

83

HAJDARAN

232

84

POLIS I VOGËL

71

85

MLIZË

156

86

TREGAN

181

87

SHILBATËR

48