Si pjese e integrimit ne programin Europian Erasmus+, per Edukimin, Trajnimin, Rinine dhe Sportet, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përfituar nje grant, duke u bere ne kete menyre aktualisht partnere e  e-Twinning – Komuniteti online i shkollave ne mbare Europen

eTwinning promovon bashkëpunimin e shkollave në Evropë nëpërmjet përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit duke ofruar mbështetje, mjete dhe shërbime për shkollat.

Portali eTwinning (www.etwinning.net) përfaqëson nje platforme unike te bashkëveprimit te mësuesve ne projekte nxitëse dhe inovatore. Portali nxit nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit e shkollave, të krijojnë projekte, të shkëmbejnë ide dhe të perhapin praktikat më të mira ndërmjet tyre, duke ndjere te jene pjese e komunitetit me nxitës ne Europe

I krijuar në vitin 2005 si veprimi kryesor i Programit të Mësimit Elektronik të Komisionit Evropian, eTwinning numëron sot në gjithë kontinentin Evropian 269,593 mësues dhe 128,352 shkolla që zhvillojnë projekte bashkëpunuese dhe ndajnë ide.

MAS fton mësuesit te anëtarësohen ne komunitetin online e-Twinning dhe të jenë pjesë aktive e këtij progami.

Materialet e prezantimit të projektit eTwinning