Ne kuader te javes se Inovacionit Ministria e Arsimit dhe Sportit organizoje aktivitetin Bring IT in Schools ne ambjientet e kolegjit Turkut Ozal me qellim   promovimin e nxitjes se integrimit te TIK ne mesimdhenie e mesimnxenie. Promovimi i perdorimit te teknologjive e-learning ne shkolla dhe shkembimi i eksperiencave nepermjet partneritetit publik-privat.Ne kete aktivitet moren pjese mesues dhe nxenes nga shkollat e qytetit te Elbasanit.Ne kete aktivitet u realizuan:

  • Demostrime te integrimit te IT nepermjet perdorimit te Smart Bord-eve tek mesues te arsimit parauniversitar;
  • Quizz me nxenes te shkollave te sistemit parauniversitar ne ambjentet e laboratoreve te levizshem te pajisur me ipod;
  • Promovimi i teknologjise bashkehore te integrimit te IT si Digital Table dhe 3D Projector;

Ky aktivitet u zhvillua ne formen e nje ore te hapur mesimor per te gjithe pjesemarresit.

 

(Klikoni ketu per fotot e aktivitetit)