Zgjidhni ZVAP nga lista ↓↓ Institucioni arsimor Zgjidhni Profilin nga lista  ↓↓ Nr vende vakante/provizore Shenime ( sa vende vakante , sa provizore) etj
Elbasan "Sulë Harri" Arsimi Special 1 Provizor, 20.06.2024
Elbasan "Luigj Gurakuqi" Histori 1 Provizor, 29.03.2024
Elbasan "Ptoleme Xhuvani" Gjuhë Angleze 1 Provizor, 08.04.2024
Elbasan Papër Sollak Gjuhë Angleze 1 Provizor, 14.03.2024