Zgjidhni ZVAP nga lista ↓↓ Institucioni arsimor Zgjidhni Profilin nga lista  ↓↓ Nr vende vakante/provizore Shenime ( sa vende vakante , sa provizore) etj
Elbasan Dhaskal Todri Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 1 Provizor, 29.03.2024
Elbasan Luigj Gurakuqi Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 1 Provizor, raport mjekesor