Zgjidhni ZVAP nga lista ↓↓ Institucioni arsimor Zgjidhni Profilin nga lista  ↓↓ Nr vende vakante/provizore Shenime ( sa vende vakante , sa provizore) etj
Elbasan Sulejman Rrançi Arsimi Fillor 1 Vakant
Elbasan Qemal Haxhihasani 2 Arsimi Fillor 1 Provizor
Elbasan Profesionale Elbasan Gjuhë Frënge 1 Provizor