Zgjidhni ZVAP nga lista ↓↓ Institucioni arsimor Zgjidhni Profilin nga lista  ↓↓ Nr vende vakante/provizore Shenime ( sa vende vakante , sa provizore) etj
Elbasan Luigj Gurakuqi Arsimi Fillor 1 Provizor,14.06.2024
Elbasan Luigj Gurakuqi Gjuhë Angleze 1 Provizor,14.06.2024
Elbasan Luigj Gurakuqi Matematikë-Fizikë 1 Provizor,14.06.2024
Elbasan Jorgji Dilo Biologji-Kimi 1 Provizor,14.06.2024
Elbasan Jorgji Dilo Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 1 Provizor,14.06.2024
Elbasan Jorgji Dilo Histori-Gjeografi 1 Provizor,14.06.2024