Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 KORÇË ELBASAN ARSIM SPECIAL ISMAIL KASA 9-VJEÇARE 20 ORE ME AFAT, 15.06.2023.