Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI IBRAHIM ÇEKA E MESME E BASHKUAR 20 ORE ME AFAT, 10.12.2022.
2 KORÇË ELBASAN GJUHE ANGLEZE SHILBATER (VARTESE) 9-VJEÇARE 20 ORE ME AFAT, 14.12.2022.