Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 KORÇË ELBASAN ARSIM SPECIAL "PTOLEME XHUVANI" 9-vjeçare 20 ORE Me afat, 15.06.2023.
2 KORÇË ELBASAN ARSIM SPECIAL "ABDYL PARALLOI" 9-vjeçare 20 ORE Me afat, 15.06.2023.
3 KORÇË ELBASAN ARSIM SPECIAL "MLIZE" 9-vjeçare 20 ORE Me afat, 15.06.2023.