NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM PERIUDHA
1 Gjuhe Angleze Kodhel Dedja, Zavaline I perkohshem 15.06.2023
3 Matematike Kodhel Dedja, Zavaline I perkohshem 15.06.2023
4 Histori Kodhel Dedja, Zavaline Vakant Pa afat te caktuar.