Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "NAIM FRASHERI" 9-Vjecare 20 Leje lindje.
2 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "ABDYL PARALLOI" 9-Vjecare 18 Leje lindje.
3 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "SHILBATER, KAÇIVEL, ÇIKALLESH" 9-Vjecare 17 15.06.2023
3 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "ISUF DELIU" 9-Vjecare 20 Pa afat.
5 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "PASHTRESH+DERSTILE+STERSTAN+KOSTANDIN SHPATARAKU" GJINAR 9-Vjecare 20 Pa afat.
6 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "ANASTAS CAKALLI" KUQAN Arsimi i mesem 18 Pa afat.
7 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "XHEMAL JANÇA" + "XIBRAKE" 9-Vjecare 20 Pa afat.
8 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "LUGAXHI"+ "BUDAN" 9-Vjecare 20 Pa afat.
9 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "SERICE" 9-Vjecare 20 Pa afat.
10 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "EUROPA" 9-Vjecare 15 15.06.2023
11 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "VASIL KAMAMI" Arsimi i mesem 15 Leje lindje.
12 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Angleze "POLIS I VOGEL" + POLIS VALE 9-Vjecare 20 Pa afat.
13 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Frënge "SALI N. BALLKOÇI" 9-Vjecare 14 15.06.2023
14 DRAP KORÇË ELBASAN Gjuhë Frënge "THANE" 9-Vjecare 18 Pa afat.
15 DRAP KORÇË ELBASAN Matematikë "SULE HARRI" + "JORGJI DILO" 9-Vjecare 16 15.06.2023
16 DRAP KORÇË ELBASAN Fizikë "GRIQAN" +"SULEJMAN RRANÇI"  9-Vjecare 17 Pa afat.
17 DRAP KORÇË ELBASAN Fizikë "KATUND I RI" 9-Vjecare 20 Leje lindje.
18 DRAP KORÇË ELBASAN Fizikë "FUSHE BUALL" + "'HAJDARAN" 9-Vjecare 18 15.06.2023
19 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "XIBRAKË" 9-Vjecare 20 15.06.2023
20 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "JONUZ ÇARÇIU" 9-Vjecare 20 Leje lindje.
21 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "XHEMAL JANÇA" 9-Vjecare 20 15.06.2023
22 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "ABDYL PARALLOI" 9-Vjecare 20 15.06.2023
23 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "FADIL GURMANI" 9-Vjecare 20 Leje lindje.
24 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "GUR I ZI 9-Vjecare 27 Leje lindje.
25 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "JORGJI DILO" 9-Vjecare 21 Raport mjekesor.
26 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "PAPER SOLLAK" 9-Vjecare 21 15.06.2023
27 DRAP KORÇË ELBASAN Arsimi Fillor "THANE" 9-Vjecare 21 15.06.2023