Lista e renditjes se levizjeve paralele te detyruar dhe me deshire per vitin shkollor 2022-2023

 

Shenim: Afati i Ankimimit fillon dt 03.08.2022 dhe vazhdon deri ne dt 05.08.2022