NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA
1 HISTORI "Griqan Lart" I PERKOHSHEM 20 ORE Raport mjekesor
2 EDUKIM FIZIK VASIL KAMAMI I PERKOHSHEM 12 ORE 24.06.2022
3 BIOLOGJI "FIQIRI BALTEZA" PAPER I PERKOHSHEM 20 ORE Raport mjekesor