NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA
1 BIOLOGJI GJERGJAN I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 23.05.2021
2 KIMI NAIM FRASHERI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI MJEKESOR