NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 ARSIM FILLOR PASHTRESH I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021  
2 ARSIM FILLOR KORRE (VARTESE E MOLLAGJESH) I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021  
3 ARSIM FILLOR FEJZULLAH GURANJAKU I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
4 ARSIM FILLOR ZAVALINE I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021  
5 HISTORI KUQAN I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
6 SHKENCA SOCIALE MAHIR DOMI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA LEJA E LINDJES