NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 ARSIM FILLOR JORGJI DILO I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
2 ARSIM FILLOR BALEZ I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
3 ARSIM FILLOR LUIGJ GURAKUQI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
4 ARSIM FILLOR LUIGJ GURAKUQI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
5 ARSIM FILLOR ADEM KRASNIQI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
6 GJUHE ANGLEZE PTOLEME XHUVANI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
7 GJUHE SHQIPE DHE LETERSI JERONIM DE RADA I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
8 MATEMATIKE JORGJI DILO I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
9 MATEMATIKE ADEM KRASNIQI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID