NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 ARSIM FILLOR GRIQAN LART I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
2 ARSIM FILLOR KUQAN I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI COVID  
3 ARSIM FILLOR NAIM FRASHERI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI COVID  
4 ARSIM FILLOR BARDHYL POPA I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI MJEKESOR  
5 ARSIM SPECIAL AF LUIGJ GURAKUQI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021  
6 ARSIM SPECIAL AF ZERA JETE I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
7 ARSIM SPECIAL AF ZERA JETE I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
8 BIOLOGJI THANE I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA LEJA E LINDJES  
9 GJUHE ANGLEZE SULE MISIRI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI COVID  
10 HISTORI KUQAN I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI COVID  
11 MATEMATIKE ANASTAS CAKALLI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
12 MATEMATIKE PAPER I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI COVID