NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 HISTORI FEJZULLAH GURANJAKU I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
2 GJEOGRAFI KATUND I RI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
3 GJEOGRAFI SHUSHICE I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESIT NGA RAPORTI COVID  
4 ARSIM FILLOR GRIQAN POSHTE I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021