NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 GJUHE SHQIPE DHE LETERSI DHASKAL TODRI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 11.02.2021  
2 BIOLOGJI FEJZULLAH GURANJAKU I PERKOHSHEM E PLOTE Deri ne kthimin e mesuesit nga raporti COVID  
3 ARSIM FILLOR FADIL GURMANI VAKANT E PLOTE PA AFAT  
4 GJUHE SHQIPE DHE LETERSI DHASKAL TODRI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 11.02.2021  
5 BIOLOGJI FEJZULLAH GURANJAKU I PERKOHSHEM E PLOTE Deri ne kthimin e mesuesit nga raporti COVID  
6 MATEMATIKE SULE MISIRI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 29.01.2021  
7 MATEMATIKE SHELCAN I PERKOHSHEM E PLOTE Deri ne kthimin e mesuesit nga leja e lindjes  
8 MATEMATIKE DHASKAL TODRI I PERKOHSHEM E PLOTE Deri ne kthimin e mesuesit nga raporti COVID