NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA Mesuesi I portalit
1 ARSIM FILLOR BALEZ I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021  
2 ARSIM FILLOR ABDYL PARALLOI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI 15.06.2021  
2 ARSIM SPECIAL  AMU PAJUN (PAPER SOLLAK) I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA LEJA E LINDJES  
3 ART PAMOR LUIGJ GURAKUQI I PERKOHSHEM 16 ORE DERI 15.06.2021  
4 GJUHE ANGLEZE GJINAR 9-VJ I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA LEJA E LINDJES  
5 GJUHE ANGLEZE VIDHAS I PERKOHSHEM 12 ORE DERI 15.06.2021  
6 MATEMATIKE LUIGJ GURAKUQI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE PERFUNDIMIN E PANDEMISE COVID  
7 MATEMATIKE KORRE ( ME PLOTESIM KRRABE E VOGEL) VAKANT E PLOTE PA AFAT  
8 MATEMATIKE ZAVALINE (AML) VAKANT E PLOTE PA AFAT