Njoftojmë se pas përfundimit të lëvizjes paralele, dhe pas dërgimit të dosjeve nga drejtoritë e shkollave, për lëvizjet paralele të detyruara, të dala si rezultat i rënies së numrit të nxënësve nëpër klasa, lëvizja paralele përfundimtare është:

Renditja përfundimtare për lëvizje paralele (shtator 2019).