Programet orientuese për vitin shkollor 2021-2022:

 

  • Vlerësimi i Arritjeve të Nxënësve të Arsimit Fillor (VANAF):

 

https://www.ascap.edu.al/vleresimi-i-arritjeve-te-nxenesve-te-arsimit-fillor-vanaf/

 

  • Programet Orientues për Provimin Kombëtar të Arsimit Bazë (PKAB):

 

https://www.ascap.edu.al/programet-orientues-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab-2021-2022/

 

 

  • Programet orientuese të maturës shtetërore:

 

https://www.ascap.edu.al/programet-orientuese-2021-2022/