Print
Hits: 8603

REZULTATET E TESTIMIT TË KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE 2019 DAR ELBASAN (kliko ketu)

 

 

Në zbatim të udhëzimit Nr 2 datë 12.02.2015 “Për kritetët dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”, Neni 17, pika 3, ju bëjmë me dije që cdo mësues duhet të dorëzojë ankimimin pranë sekretarisë  së DAR Elbasan brenda datës 06.05.2019.