Aktivitet ndergjegjesues me teme "Toleranca permes edukimit" organizuar nga qendra A.L.T.R.I ne bashkepunim me DAR Elbasan. Faleminderit stafit pedagogjik dhe nxenesve te shkolles se mesme "Ibrahim Muca" Librazhd, per bashkepunimin e vyer dhe pergatitjes profesionale te tematikes se aktivitetit.

https://www.facebook.com/220899411691408/photos/pcb.256529438128405/256529928128356/?type=3&theater